Добредојдовте на веб страницата на

„ЈП Плаваја“ - Радовиш

За нас Актуелности

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ЈП„ПЛАВАЈА“ Радовиш објавува оглас за вработување.

Почитувани,

ЈП„ПЛАВАЈА“ Радовиш објавува оглас за вработување, огласот и пријавата можете да ги превземете од линковите подолу:

Оглас за вработување 1-2019

Пријава за пријавување на огласот 1-2019

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕКИН НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Овде се објавуваат последните информации за евентуални прекини на водоснабдувањето на одредени улици, населени места или реони. ВИ НАПОМЕНУВАМЕ ДЕКА ИНФОРМАЦИИТЕ ОВДЕ СЕ ОБЈАВУВААТ СО ЗАДОЦНУВАЊЕ. ПОСЛЕДНИТЕ И НАЈСВЕЖИ ИНФОРМАЦИИ СЕ ОБЈАВУВААТ НА ФЕЈСБУК СТРАНАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО!

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО КОРИСНИЦИТЕ ОД ТРЕТАТА И ЧЕТВРТАТА УРБАНА ЗАЕДНИЦА ВО РАДОВИШ:

Почитувани корисници,

Во текот на утрешниот ден Сабота 12 Октомври 2019 година ќе се врши санација на дефект во Четвртата урбана заедница на улицата "Мирче Ацев". Поради тоа корисниците од наведените урбани заедници ќе имаат нарушено водоснабдување и краток прекин на водоснабдувањето. Дефектот се очекува да биде саниран до 11.00 часот.

БЛАГОДАРИМЕ ЗА РАЗБИРАЊЕТО!

             

 

ЈП„ПЛАВАЈА“ започнува со продажба на канти за смет

Почитувани корисници,

Како придонес за поурбан изглед на нашиот град, а воедно и како мерка за заштита на животната средина ЈП„Плаваја“ Радовиш со поддршка од Градоначалникот и Советот на општина Радовиш започнува со продажба на пластични катни за смет (со капацитет од 120литри, со капак и тркалца) по цена од 1000 денари со ДДВ кои ќе можат да се платат преку сметката за комунални услуги на 6(шест) месечни рати. Кантите за смет се продаваат по поднесување на барање на шалтерот во управната зграда на ЈП„Плаваја“ на улица „Св.Спасо Радовишки“ бр:32. Оваа поволност може да ја искористат само корисниците физички лица кои имаат најмногу 6(шест) неплатени сметки назад од тековниот месец кога се поднесува барањето.

За сите корисници физички лица кои ќе склучат договор за селектрирање на отпадот ЈП„Плаваја“ нуди поволност плус, односно можат да купат 2(две) канти за смет по цена од 1800 денари со ДДВ поделени во месечните сметки на 12 рати. Исто така и оваа поволност може да ја искористат корисниците физички лица кои имаат најмногу 6(шест) неплатени сметки назад од тековниот месец кога се поднесува барањето и се склучува договорот.

За корисниците правни лица кои сакаат да набават канта за смет постои обврска за набавка на две канти (една за комунален цврст отпад и една за селектиран отпад) по цена од 1800 денари со ДДВ кои ќе се плаќаат со издавање на фактура.

Правните лица имаат можност да набават и контејнери со волумен од 1,1м3 по цена од 12500 денари до ДДВ кои ќе се плаќаат исто така со издавање на фактура.

Оваа поволност ќе важи до потрошување на количините набавени преку јавна набавка бр:0507-717/4 од 11.09.2018 година. ЈП„Плаваја“ водејќи се од бројот на заинтересирани корисници физички лица кои ќе склучат договор за селектирање на отпадот дополнително ќе состави и објави распоред кога ќе се врши собирање на секој вид на отпад.

На линкот подолу може да ја прочитате Одлуката на Управниот одбор.

Одлука на Управен одбор на ЈП„Плаваја“ за распределба на канти за смет и метални контејнери на правни и физички лица

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ:

ОДЛУКА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА БАРАЊАТА ЗА КАМАТА

Почитувани корисници,

ЈП„Плаваја“ Радовиш донесе Одлука за делумно повлекување на барањата за извршување во делот на камата за сите предмети за кои се поднесени барања за спроведување на извршување кај приватните извршители до денот на донесувањето на оваа одлука и за сите за кои ќе се поднесат барања за спроведување на извршување по донесувањето на оваа одлука ЈП Плаваја Радовиш го повлекува делумно барањето и тоа во делот кој што се однесува на побарување на каматата.Вака донесената Одлука за повлекување на барањето во делот на каматата се однесува за предметите кои гласат на физички и правни лица и кои главниот долг и трошоците по спорот ќе ги исплатат во рок од б(шест) месеци од денот на донесувањето и влегувањето во сила на оваа Одлука.

По истекот на определените б(шест) месеци, ЈП Плаваја Радовиш останува да ја побарува и каматата како што е наведено во самите барања за спроведување на извршувањето. Оваа Одлука влегува во сила и ќе почне да се применува од денот кога за истата ќе се даде со гласност за примена од страна на Советот на Општина Радовиш и ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Радовиш.

За таа цел ги повикуваме сите физички и правни лица кои се опфатени со оваа Одлука да ја искористат можноста и да ги наплатат своите долгови без камата.

На линкот подолу може да ја прочитате Одлуката во целост и Одлуката на Советот на општина Радовиш.

Одлука на Управен одбор на ЈП„Плаваја“ за повлекување на барањата за камата

МИСИЈА

ЈП „Плаваја“ Радовиш има мисија да обезбеди квалитетно, навремено и континуирано извршување на доделените комунални дејности, со целосно задоволување на потребите на граѓаните на општина Радовиш.


За да ја оствари својата мисија во целост, претпријатието, односно сите вработени:
 • Постојано ги следат барањата, мислењата, потребите и желбите на корисниците.
 • Навремено, ефикасно и квалитетно се трудат да ги завршат на појавените дефекти на инсталациите и одговараат на барањата на корисниците со цел постојано опслужување со потребните комунални услуги.


Историја

ЈП „Плаваја“ Радовиш е формирана со Одлука на Советот на општина Радовиш во Февруари 2008 година со спојување на дотогашните јавни претпријатија ЈП„Прогрес“ Радовиш и ЈП„Плаваја“ с.Подареш. ЈП„Прогрес“ Радовиш било основано во 1965 година, а ЈП„Плаваја„ с.Подареш било основано во 1996 година.
Основна дејност на претпријатието е да извршува комунални услуги за потребите на граѓаните на општина Радовиш.СТРУКТУРА

Со ЈП„Плаваја“ Радовиш управува Управен Одбор кој е избран од Советот на општина Радовиш.
Претпријатието го раководи Директор кој се избира на јавен оглас од страна на Градоначалникот на општина Радовиш.


Во претпријатието постојат следните сектори:

 • Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 • Раководител: МАРИЈА ВАЛАКОВА

  телефон: 071 396 020, email: info@plavaja.com.mk

 • Сектор за финансии, сметководство и комерција
 • Раководител: РИСТЕ ПРАНГОВСКИ

  телефон: 072 314 795, email: info@plavaja.com.mk

 • Сектор за контрола на корисници
 • Раководител: СТРАХИЛ ГАВРИТОВ

  телефон: 071 396 003, email: info@plavaja.com.mk

 • Сектор за инвестиции
 • Раководител: ДРАГИ МИЛЕНКОВ

  телефон: 071 245 599, email: info@plavaja.com.mk

 • Сектор за водовод и канализација
 • Раководител: ГОЦЕ ДЕДИНЕЦ

  телефон: 071 396 001, email: info@plavaja.com.mk

 • Сектор за комунална хигиена, гробишта и зеленило
 • Работоводител: Веселин Тодоров

  телефон: 071 396 022, email: info@plavaja.com.mk

 • Сектор за технички работи
 • Раководител: МИТЕ КОЦЕВ

  телефон: 071 396 002, email: info@plavaja.com.mk

 • Сектор за прочистување на урбани отпадни води
 • Раководител: ДРАГИ МИЛЕНКОВ

  телефон: 071 245 599, email: info@plavaja.com.mk

Актуелности

 • 23.09.2019 ИНФОРМАЦИЈА ДО ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА:
 • 23.09.2019 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КАБАСТИОТ ОТПАД:
 • 19.09.2019 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ВИКЕНДИЦИ НА ПЛАНИНАТА ПЛАЧКОВИЦА:
 • 05.09.2019 НА ВАНДАЛИЗМОТ МУ НЕМА КРАЈ!
 • 26.08.2019 НОВ ВАНДАЛИЗАМ ВРЗ УРБАНА КОМУНАЛНА ОПРЕМА
 • 23.08.2019 ЗАПОЧНУВА СОБИРАЊЕТО НА ОТПАД ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО РАДОВИШ
 • 08.08.2019 ЗАПОЧНУВААТ ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ
 • 17.07.2019 НОВИ ФОРМИ НА ВАНДАЛИЗАМ И УНИШТУВАЊЕ.
 • 03.07.2019 Потпишан договорот со најповолниот понудувач по спроведена постапка за меѓународниот тендер WC-RAD-01
 • 23.04.2019 ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ ЗА ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА
 • 22.04.2019 ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА
 • 09.04.2019 ПОСТАВЕНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА СТАКЛЕН ОТПАД
 • 27.03.2019 АСФАЛТИРАН ПРИСТАПНИОТ ПАТ КОН ЈП„ПЛАВАЈА
 • 05.02.2019 ЈП„ПЛАВАЈА“ започнува со продажба на канти за смет
 • 04.01.2019 ЈП„ПЛАВАЈА“ набави нова механизација за чистење на снег
 • 23.12.2018 Несовесен однос на граѓаните кон животната средина
 • ЈП„Плаваја“ воведува услуга електронска сметка
 • 10.12.2018 Вандализмот врз новопоставените контејнери продолжува
 • 10.12.2018 Новопоставените контејнери мета на несовесни граѓани
 • 23.11.2018 ЈП„ПЛАВАЈА“ Радовиш набави машина за машинско метење
 • 21.11.2018 ЈП„ПЛАВАЈА“ Радовиш почна да ги добива новите контејнери
 • 08.11.2018 ЈП„ПЛАВАЈА“ СО НОВА КОМУНАЛНА ОПРЕМА
 • ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКАТА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

ИНФОРМАЦИЈА ДО ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА:

Почитувани,

Ве информираме дека дека е потребно да си набавите соодветни садови за отпад кои одговараат на Вашата дејност со што ќе се стави ред во фрлањето на отпадот во и околу контејнерите во населените места.

За отпадот од пакување (кутии и други видови на амбалажа) кој останува како отпад од Вашата дејност Ве потсетуваме дека треба да си склучите договор со овластена компанија чија дејност е собирање и транспортирање на таков вид на отпад.

23.09.2019 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КАБАСТИОТ ОТПАД:

Почитувани корисници,

Доколку имате потреба од исфрлање на кабаст отпад од Вашите домови (стар мебел, врати, стари прозорци, гранки, кутии со разни видови неоргански отпад и слично). Ве замолуваме да не го оставате околу контејнерите, бидејќи така само ја нагрдувате урбаната слика, а возилото за подигање на отпад од контејнери не може да го собере и транспортира таквиот отпад.

ЗА ТАА ЦЕЛ ВЕ ЗАМОЛУВАМЕ ДА СЕ ЈАВИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ И ДА НАЈАВИТЕ ДЕКА ИМАТЕ КАБАСТ ОТПАД И ЌЕ ДОЈДЕ ПОСЕБНО ВОЗИЛО ДА ГО СОБЕРЕ ОТПАДОТ.

032-635-323 или 071-396-008.

СОБИРАЊЕТО НА ОТПАДОТ Е НАЈДОБРО ДА ГО НАЈАВИТЕ ПРЕТХОДНО ЗА ДА ДА СЕ ДОГОВОРИ ТЕРМИН И ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ЕВЕНТУАЛНИ НЕДОРАЗБИРАЊА.

Подигањето и траспортирањето на кабастиот отпад ќе се прави во работни денови од Понеделник до Петок од 08.00 до 14.00 часот.

19.09.2019 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ВИКЕНДИЦИ НА ПЛАНИНАТА ПЛАЧКОВИЦА:

Почитувани,

ЈП„Плаваја“ Радовиш продолжува со своето залагање за зачувување и унапредување на животната средина и урбаниот изглед на општината и спроведува акција за организирано собирање на отпад од планината Плачковица. За таа цел во Понеделник 23 Септември 2019 година, после 12 часот, возило на ЈП„Плаваја“ ќе помине да го подигне отпадот од Вашите викендици. Ве замолуваме Вашиот отпад сместен во соодветни пластични вреќи или садови да го оставите во непосредна близина на патот за да може да биде подигнат.

БЛАГОДАРИМЕ НА СОРАБОТКАТА!

05.09.2019 НА ВАНДАЛИЗМОТ МУ НЕМА КРАЈ!

Почитувани корисници, почитувани граѓани,

Почитувани корисници, почитувани граѓани! Запрепастени сме од последниот вандалски чин! Со овој чин поединици само ја докажувааат својата некултура, лично воспитание и непочитување на општествените вредности и средства. Ваков чин е својствен само за лица кои немаат ни тронка душа во себе, ни тронка почит кон општината и сите граѓани. ЈП„Плаваја“ набави пластични контејнери за да се унапреди урбаниот изглед на градот, но за жал тоа не некому му пречи и најверојатно од некои луцидни побуди повеќе сака да гледа купишта на отпад околу искршени контејнери и миризба од течноста која се цади од нив особено во летниот период. Длабоко огорчени Ве известуваме дека во период од две недели повторно на истото место пред стоковната куќа, утринава во 3.00 часот запалени беа и уништени комплетно преостанатите два пластични контејнери. Полицијата е известена и ќе бараме енергична акција за да се најде кој е тој или тие пиромани и вандалисти кои нанесуваат ненадоместлива штета на претпријатието и на сите Вас граѓани на нашата општина. Бидејќи констатиравме дека сме мета на вандалисти, а особено пластичните контејнери Ве известуваме дека ќе ги повлечеме од сите локации каде се поставени со цел да се заштитиме од понатамошни финансиски штети. На вандализмот и дивеењето, непочитувањето на законите и неморалното однесување мора да им се стави крај!

26.08.2019 НОВ ВАНДАЛИЗАМ ВРЗ УРБАНА КОМУНАЛНА ОПРЕМА

Почитувани корисници, почитувани граѓани,

На вандализмот му нема крај. Денес Понеделник 26 Август 2019 година во центарот на градот пред "Стоковна куќа" беше запален пластичен контејнер за комунален отпад. Бидејќи не постојат никакви предусолови (пепел, жар и слично) за да дојде до палење на отпадот во контејнерот, сметаме дека се работи за вандалски чин со кој се уништува сопственост на претпријатието и на сите граѓани, бидејќи контејнерите се купени со средства од сите граѓани и корисници на услугата собирање на комунален отпад. Се прашуваме кој и што има против урбаниот изглед на градот и се впушта во кукавички вандалски чинови? Aко има некаков проблем или незадоволство тоа може да го пријави на комуналната инспекција, на веб страната на претпријатието или на друг начин да го изрази своето незадоволство, а не со уништување на пластичен контејнер. ЈП„Плаваја“ ги осудува ваквите вандалски чинови и апелира до надлежните органи да ги најдат одговорните за нив. Воедно благодариме на екипата на ТППЕ Радовиш за брзата интервенција со која се спречени уште поголеми штети, пред се на паркираните возила и околината на местото на настанот.

23.08.2019 ЗАПОЧНУВА СОБИРАЊЕТО НА ОТПАД ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО РАДОВИШ

Почитувани корисници,

Денес Петок 23 Август 2019 година ЈП"Плаваја" за прв пат започнува со организирано собирање на отпад надвор од подрачјето на градот Радовиш. Прво населено место каде што започнува организираното собирање на отпад е Ињево.

Апелираме до сите корисници од Ињево да ги користат поставените контејнери низ населеното место и да си набават соодветни садови за собирање на отпад.

08.08.2019 ЗАПОЧНУВААТ ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

Почитувани,

Со задоволство Ве информираме дека денес 08 Август 2019 година започнаа подготвителните активности за еден од најголемите инфраструктурни проекти во областа на водоснабдувањето во последните дваесет години. Со проектот како што веќе знаете се планира да се изградат:

- НОВ ЦЕВКОВОД ОД РЕЗЕРВОАРОТ ВО КОЏА БАИР ДО НОВ РЕЗЕРВОАР ВО КУКЛЕВИЦА

- НОВ ЦЕВКОВОД ОД РАКЛИШ ДО НОВ РЕЗЕРВОАР ВО КУКЛЕВИЦА

- НОВ ЦЕВКОВОД ОД НОВ РЕЗЕРВОАР ВО КУКЛЕВИЦА ДО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

- НОВ РЕЗЕРВОАР ВО КУКЛЕВИЦА V = 600 m3

- ПОТИСЕН ЦЕВКОВОД ОД ПУМПНА СТАНИЦА „КУКЛЕВИЦА“ ДО СПОЈНА ШАХТА РАКЛИШ

- НАБАВКА И ТРАНСПОРТ, ИНАСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА МЕРНО РЕГУЛАТОРНА ОПРЕМA

Ефектите од овие градби ќе се почуствуваат од жителите на населбата Куклевица и високите зони во сите населени места кои се напојуваат од водоводниот систем на градот Радовиш.

17.07.2019 НОВИ ФОРМИ НА ВАНДАЛИЗАМ И УНИШТУВАЊЕ.

Почитувани корисници,

На вандализмот, самоволието и неодговорното однесување кон околината, вклучувајќи ги дури и подземните инсталации за фекални води им нема крај.

Замислете каква култура и желба треба да поседува човек или организирана група на луѓе во период од 72 часа двапати да го затнуваат намерно колекторот за фекални води од населбата Раклиш кон пречистителната станица.

Вработените во Одделението за канализација на ЈП„Плаваја“ со натчовечки напори и во тешки услови, при тоа поседувајќи најсовремена механизација и опрема за таа намена, едвај успеваат да го одзатнат колекторот кој поради затнувањето почнува да се излева од првата најблиска шахта и ги поплавува со фекалини води земјоделските површини на кои луѓето се мачат да произведат пиперки, патлиџани, бостан и други земјоделски култури за да ги прехранат своите фамилии.

Вандалистите не се свесни дека таквите загадени земјоделски производи можеби завршуваат и на нивните трпези полни со нечиста и загадена фекална отпадна вода.

Од ваквите дејанија најголеми штети трпат токму земјоделците чиј труд е напразен со уништувањето на нивните посеви.

ЈП„Плаваја“ ги извести сите надлежни органи и институции во општина Радовиш со намера вандалистите да бидат откриени и да ја добијат заслужената казна.

Претставници на институциите и органите беа на лице место ја увидоа состојбата ја очекуваме нивната брза реакција и очекуваме вандалистите да бидат откриени!

СЕ ОБВРЗУВАМЕ ДЕКА ЈАВНО ЌЕ ГИ ОБЈАВИМЕ ВАНДАЛИСТИТЕ ШТОМ СЕ ОТКРИЈАТ, А СЕ СО ЦЕЛ ДА БИДАТ ОСУДЕНИ ПРЕД СЕ ОД ВАС НАШИТЕ КОРИСНИЦИ И ОД ЦЕЛАТА ЈАВНОСТ!

Во прилог можете да видите што се е фрлано во шахтата со цел да дојде до затнување на цевководот.

03.07.2019 Потпишан договорот со најповолниот понудувач по спроведена постапка за меѓународниот тендер WC-RAD-01

Почитувани корисници

Денес 03 Јули 2019 година во просториите на ЈП„Плајава“ Радовиш се потпиша договорот со најповолниот понудувач по спроведена постапка за меѓународниот тендер WC-RAD-01 финансиран со кредит од германската KfW Банка каде гарант е Советот на општина Радовиш и поддршка на Градоначалникот Герасим Конзулов. Договорот го потпишаа Директрот на ЈП„Плаваја“ Радовиш Дејан Крстев и Никола Пандев - Менаџер на „Жикол“ од Струмица. Со потпишувањето на овој Договор во текот на идната недела се очекува и официјалното започнување на работите предвидени во него:

- НОВ ЦЕВКОВОД ОД РЕЗЕРВОАРОТ ВО КОЏА БАИР ДО НОВ РЕЗЕРВОАР ВО КУКЛЕВИЦА

- НОВ ЦЕВКОВОД ОД РАКЛИШ ДО НОВ РЕЗЕРВОАР ВО КУКЛЕВИЦА

- НОВ ЦЕВКОВОД ОД НОВ РЕЗЕРВОАР ВО КУКЛЕВИЦА ДО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

- НОВ РЕЗЕРВОАР ВО КУКЛЕВИЦА V = 600 M3

- ПОТИСЕН ЦЕВКОВОД ОД ПУМПНА СТАНИЦА „КУКЛЕВИЦА“ ДО СПОЈНА ШАХТА РАКЛИШ

- НАБАВКА И ТРАНСПОРТ, ИНАСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА МЕРНО РЕГУЛАТОРНА ОПРЕМA

Со завршување на овие градежни работи ќе се стави крај на недостатоците на вода особено во високата зона на левата страна од градот Радовиш и нормализација на водоснабдувањето во целиот водоснабдителен систем кој покрај Радовиш ги снабдува со вода и Ињево, Воиславци, Сулдурци и Раклиш.

23.04.2019 ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ ЗА ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

Почитувани жители на општина Радовиш, Во чест на Денот на планетата земја ЈП„Плаваја“ продолжи со расчистување на диви депонии лоцирани низ околината на нашите населени места, кои ја уништуваат животната средина и оставаат грда слика за тоа колку сурови можеме да бидеме кон природата и нашата планета.

Денес се расчисти дива депонија лоцирана на „воиславската кривина“ направена од несовесни граѓани.

Активностите за расчистување на диви депонии ќе продолжат во текот на целата недела.

ДА ЈА ЧУВАМЕ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА БИДЕЈЌИ ТАА Е НАЈГОЛЕМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА СИТЕ ИДНИ ГЕНЕРАЦИИ!!!

22.04.2019 ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

Денот на планетата земја се слави секоја година на 22 Април, а со активностите ширум светот се поддржува околината, животната средина и се подига свеста за значењето на заштитата на околината и животната средина и грижата за нашата планета. Во чест на Денот на планетата земја ЈП„Плаваја“ започна со расчистување на диви депонии лоцирани низ околината на нашите населени места, кои ја уништуваат животната средина и оставаат грда слика за тоа колку сурови можеме да бидеме кон природата и нашата планета. Активностите за расчистување на диви депонии ќе продолжат во текот на целата недела. По повод Денот на планетата земја ЈП„Плаваја“ апелира до сите граѓани да ја чуваат природата и животната средина како нешто највредно за нас и пред да започнат да го расфрлаат неконтролирано својот отпад и смет да размислат каква штета и нанесуваат на природата и животната средина и каква грда слика оставаат со своите постапки.

ДА ЈА ЧУВАМЕ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА БИДЕЈЌИ ТАА Е НАЈГОЛЕМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА СИТЕ ИДНИ ГЕНЕРАЦИИ!!!

09.04.2019 ПОСТАВЕНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА СТАКЛЕН ОТПАД

Почитувани корисници, ЈП„Плаваја“ Радовиш во соработка со Градоначалникот на општина Радовиш Герасим Конзулов и Советот на општина Радовиш како дел од кампањата за здрава и чиста животна средина, од компанијата „ПАКОМАК“ обезбедија донација на специјални контејнери за селекција на стаклен отпад. Од денес ќе можете и Вие како корисници да земете активно учесто во зачувувањето на животната средина и унапредување на урбаниот изглед на градот со тоа што ќе го селектрирате стаклениот отпад и ќе го депонирате во специјалните контејнери. За почеток се поставени 5 специјални контејнери за примарна селекција на стаклен отпад. Контејнерите се поставени на следните локации: 1. Пред „Стоковна куќа“ 2. Кај „Парк на младите“ 3. На улица „Плачковица“ во непосредна близина на маркетот на “Маком Треф“ 4. Кај детската градинка „Цветови“ (кружен тек на улиците „Александар Македонски“ и “Илија Алексов“) и 5. Спроти „Кам маркет“.

ВЕ ПОВИКУВАМЕ ДА ДАДЕТЕ СВОЈ ПРИДОНЕС СО СЕЛЕКЦИЈА НА СТАКЛЕНИОТ ОТПАД И НЕГОВО ДЕПОНИРАЊЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИТЕ КОНТЕЈНЕРИ.

27.03.2019 АСФАЛТИРАН ПРИСТАПНИОТ ПАТ КОН ЈП„ПЛАВАЈА“.

Како дел од пролетната акција за асфалтирање која се спроведува од страна на општина Радовиш, на предлог на Градоначалникот Герасим Конзулов после повеќе од дваесетина години се асфалтираше и пристпниот пат до стопанскиот двор и управната зграда на ЈП„Плаваја’“ Радовиш со што се целиот простор добива современ урбан изглед.

05.02.2019 ЈП„ПЛАВАЈА“ започнува со продажба на канти за смет

Почитувани корисници,

Како придонес за поурбан изглед на нашиот град, а воедно и како мерка за заштита на животната средина ЈП„Плаваја“ Радовиш со поддршка од Градоначалникот и Советот на општина Радовиш започнува со продажба на пластични катни за смет (со капацитет од 120литри, со капак и тркалца) по цена од 1000 денари со ДДВ кои ќе можат да се платат преку сметката за комунални услуги на 6(шест) месечни рати. Кантите за смет се продаваат по поднесување на барање на шалтерот во управната зграда на ЈП„Плаваја“ на улица „Св.Спасо Радовишки“ бр:32. Оваа поволност може да ја искористат само корисниците физички лица кои имаат најмногу 6(шест) неплатени сметки назад од тековниот месец кога се поднесува барањето.

За сите корисници физички лица кои ќе склучат договор за селектрирање на отпадот ЈП„Плаваја“ нуди поволност плус, односно можат да купат 2(две) канти за смет по цена од 1800 денари со ДДВ поделени во месечните сметки на 12 рати. Исто така и оваа поволност може да ја искористат корисниците физички лица кои имаат најмногу 6(шест) неплатени сметки назад од тековниот месец кога се поднесува барањето и се склучува договорот.

За корисниците правни лица кои сакаат да набават канта за смет постои обврска за набавка на две канти (една за комунален цврст отпад и една за селектиран отпад) по цена од 1800 денари со ДДВ кои ќе се плаќаат со издавање на фактура.

Правните лица имаат можност да набават и контејнери со волумен од 1,1м3 по цена од 12500 денари до ДДВ кои ќе се плаќаат исто така со издавање на фактура.

Оваа поволност ќе важи до потрошување на количините набавени преку јавна набавка бр:0507-717/4 од 11.09.2018 година. ЈП„Плаваја“ водејќи се од бројот на заинтересирани корисници физички лица кои ќе склучат договор за селектирање на отпадот дополнително ќе состави и објави распоред кога ќе се врши собирање на секој вид на отпад.

На линкот подолу може да ја прочитате Одлуката на Управниот одбор.

Одлука на Управен одбор на ЈП„Плаваја“ за распределба на канти за смет и метални контејнери на правни и физички лица

04.01.2019 ЈП„ПЛАВАЈА“ набави нова механизација за чистење на снег

Почитувани жители на општина Радовиш,

Со првиот снег стигна и новата механизација за чистење на улиците и локалните патишта од снежни наноси и посипување на сол и ризла за спречување на поледици.

Набавката на ваква нова механизација за потребите на претпријатието се случува за прв пат од основањето на претпријатието и е извршена со сопствени средства на претпријатето преку јавна набавка.

Механизацијата пристигна во попладневните часови и веќе е на терен низ улиците на градот каде ефектите од нејзината примена се евидентни. ЈП„Плаваја“ ќе продолжи како и до сега посветено да работи на унапредување на сите комунални услуги на општинско ниво за кои е формирана како јавно претпријатие.

23.12.2018 Несовесен однос на граѓаните кон животната средина

Почитувани граѓани,

Со голема желба да ја унапредиме животната средина и Радовиш да биде општина во која урбаното живеење ќе се унапредува од ден на ден после подолг период извршивме набавка на нови контејнери, но за жал и овој пат нашите активности се само наша желба, наши загрижени сограѓани ни испратија фотографии кои наликуваат како да се снимени на некое ѓубриште, а не во најурбаниот дел на градот.

Наместо да го фрлаат ѓубрето во контејнерите граѓаните на најурбаната урбана заедница во Радовиш просторот околу контејнерите го направиле мини депонија, а контејнерите ги оставиле празни.

Апелираме до сите Вас наши верни корисници и совесни граѓани да ги казниме прекршителите на Законот, наместо да ја фотографираме штетата што ја прават, да ги фотографираме кога ја прават, да ги фотографираме, без предрасуди, кога наместо во контејнер ѓубрето го оставаат наоколу, само така ќе ја добијат заслужената казна.

Бидејќи ова не се случува прв пат на таа локација, ЈП„Плаваја“ во текот на утрешниот ден ќе поднесе пријава до општинската комунална инспекција со цел почесто да се контролира оваа и други локации од страна на комуналните редари и секој загадувач на урбаната животна средина да биде казнет.

ЈП„Плаваја“ воведува услуга електронска сметка

Почитувани корисници,

Започнувајќи од сметките за месец 12/2018 година ЈП„Плаваја“ како мерка за заштита на животната средина ќе започне со дистрибуција на Вашите сметки и по електронска пошта (email).

За таа цел потребно е да се пријавите со пополнување на контакт формата дадена во линкот подолу во која треба да ги внесете Вашите основни податоци, а во делот насловен порака да ја внесете електронската пошта (email) на која сакате да ги добивате сметките и Вашата шифра на корисник.

Сите што ќе се пријават за електронска сметка, нема да добиваат сметка во хартија. Можноста да добиете сметка во хартиена форма за сите регистрирани корисници за електронска сметка ќе постои само со барање во просториите на претпријатието на улица „Свети Спасо Радовишки“ бр:32.

Линк до контакт форма за пријава за услуга електронска сметка

10.12.2018 Вандализмот врз новопоставените контејнери продолжува

Почитувани граѓани,

Новите контејнери за комунален отпад се наменети за собирање на комуналниот смет, а не истиот да се разлетува на сите страни околу контејнерите, наменети се собраните течности во нив како исцедок од отпадот да се соберат и фрлат на ѓубриште, а не нашите деца и внуци да шлапаат низ нив, но за жал почитувани граѓани со ваков начин на однесување нашите активности ќе останат само наша желба.

А еве како нашите сограѓани ја наградуваат нашата активност и посветеност за чиста и здрава околина. Вечерва вандализмот продолжува. Уште еден контејнер е запален и ќе биде уништен само после четири денови од неговото поставување. Со вакво вандалско и некултурно однесување не само што се нанесува материјална и финансиска штета на претпријатието туку се нагрдува и сликата за целата општина, бидејќи уништените контејнери се дело на нашите сограѓани.

АПЕЛИРАМЕ ДО ВАС СОВЕСНИТЕ ГРАЃАНИ ДА ГИ СТАВИМЕ НА СТОЛБОТ НА СРАМОТ СИТЕ ВАНДАЛИ СО ТОА ШТО ЌЕ ГИ ПРИЈАВИТЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ!

10.12.2018 Новопоставените контејнери мета на несовесни граѓани

Почитувани граѓани, ЈП„Плаваја“ со сите средства се труди да ја унапреди животната средина и урбаниот изглед на нашиот град.Особено внимание посветуваме на инвестициите во опрема за собирање на смет која многу долг временски период не беше обновена и иако беше речиси целосно уништена, за која поради застареноста и нефункционалноста често бевме исправени пред ѕидот на срамот на радовишката јавност.

Со набавката на новите контејнери бевме убедени дека Радовиш и радовишани заслужуваат инвестиција од ваков вид за замена на застарената опрема со целосно нова.

Денес кога речиси на сите најбитни локации поставивме нови контејнери кои се во употреба само четири денови, сведоци сме дека свеста кај нашите сограѓани сеуште е на најниско можно ниво.На сликата подолу е контејнер кој веќе е зафатен со пламени јазици кои ќе го уништат.

ВЕ ЗАМОЛУВАМЕ И ВЕ ОХРАБРУВАМЕ СИТЕ ГРАЃАНИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ ВАНДАЛСКИ И НЕСООДВЕТНО КОН КОМУНАЛНАТА ОПРЕМА ДА ГИ ПРИЈАВУВАТЕ ВО ОПШТИСКАТА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ИЛИ ВО ЈП„ПЛАВАЈА“ ЗА ДА ЈА ДОБИЈАТ ЗАСЛУЖЕНАТА КАЗНА.

ЈП„Плаваја“ ќе продолжи да инвестира и да ја унапредува урбаната и животната средина и покрај несовесните наши сограѓани со единствена надеж дека таквите случаи ќе бидат се помалку и дека свеста кај најголемиот број на граѓани ќе биде на највисоко ниво.

23.11.2018 ЈП„ПЛАВАЈА“ Радовиш набави машина за машинско метење

Почитувани граѓани,

За зголемување на хигиената низ нашите улици ЈП"Плаваја" со донација од општина Радовиш набави нова современа машина за машинско метење на урбаните површини. Денес се вршеше пробна употреба и обука за сите функционалности на машината. Со машинското метење очекуваме дека ќе се зголеми ефикасноста при метењето и опфатените површини кои ќе се метат, со што градот ќе добие почисти улици и поубав хигено урбан изглед. Веќе од Понеделник машината за машинско метење ќе ја започне својата редовна работа на задоволство на сите граѓани на Радовиш.

21.11.2018 ЈП„ПЛАВАЈА“ Радовиш почна да ги добива новите контејнери

Почитувани граѓани,

Како што претходно Директорот на ЈП„Плаваја“ Дејан Крстев ги информираше медиумите и граѓаните дека претпријатието со сопствени средства, после многу години неактивност во комуналната хигиена, изврши набавка и на нова комунална опрема: 10 пластични, 80 метални контејнери и 1000 канти за отпад со волумен од 120 литри со што значително ќе се подобри хигиената во градот и населените места. Денес со големо задоволство Ве информираме дека почнаа да пристигнуваат првите контејнери. Во следниот период се очекува да пристигнат сите нарачани контејнери кои ќе бидат распоредени на повеќе локации во градот. Во претстојниот период во договор со Градоначалникот на општината Герасим Конзулов и во координација со месните заедници претпријатието планира да распореди контејнери и во населените места со што ќе се заштити животната средина од неконтролирано фрлање на ѓубре на диви депонии. Се надеваме дека со нашите планови ќе придонесеме за подигање на свеста кај сите граѓани во нашата општина да ја чуваме животната средина, бидејќи здравата и чиста животна среднина во нашата општина е инвестиција за идните генерации.

08.11.2018 ЈП„ПЛАВАЈА“ СО НОВА КОМУНАЛНА ОПРЕМА

Почитувани корисници,

Денес од страна на Градоначалникот на општина Радовиш се изврши свечено примопредавање на нова градежна машина - универзален ровокопач утоварувач, набавена на предлог на Градоначалникот Герасим Конзулов, а со поддршка од Советот на општина Радовиш. Градоначалникот ја најави и донацијата од општината за ЈП„Плаваја“ на ново специјално возило за чистење на улиците и тротоарите. За време на чинот на примопредавање беше претставено и специјалното комунално возило за собирање на смет донација од рудникот „Бучим“ за ЈП„Плаваја“. Директорот на ЈП„Плаваја“ Дејан Крстев во оваа пригода го претстави новото погребално возило кое претпријатието го набави од сопствени средства, со набавката на ова возило завршува употребата на погребалното возило марка „Волга“ кое беше во функција до сега, а произведено во далечната 1977 година. Директорот на ЈП„Плаваја“ Дејан Крстев ги информираше медиумите дека претпријатието исто така од сопствени средства, после многу години неактивност на претпријатието во комуналната хигиена, изврши набавка и на нова комунална опрема: 10 пластични, 80 метални контејнери и 1000 канти за отпад со волумен од 120 литри со што значително ќе се подобри хигиената во градот и населените места. Денес од Директорот беше најавено дека во следниот период ЈП„Плаваја“ ќе започне со кампања и проект за селектирање на отпад за што се обезбедени и посебни канти за таа намена.

Повеќе за ова можете да прочитате на овој линк

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКАТА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

Почитувани корисници на услугата електронска наплата на сметки, за најава во системот валидна е Вашата лозинка доколку сте ја промениле автоматски генерираната лозинка, доколку не сте извршиле персонализација, односно промена на Вашата автоматски генерирана лозинка, тогаш за најава во системот во месец Септември 2019 година валидна е лозинката која е испечатена на сметката за месец Август 2019 година и така соодветно секој месец додека не се промени лозинката со Ваша лична лозинка.

СМЕТКИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ СЕ ПОДГОТВЕНИ И ИСПЕЧАТЕНИ И ОЧЕКУВАЈТЕ ЈА НИВНАТА ДОСТАВА ДО ВАШИТЕ ДОМОВИ.

Kорисниците од Ораовица и Калуѓерица ќе можат да се најавуваат со лозиниките од сметкитe за месец Јули 2019 година до 20 Септември 2019 година

Уште еднаш Ви препорачуваме при првата најава на веб страницата, за услугата електронска наплата на сметки, ВЕДНАШ извршете промена на автоматски генерираната лозинка со Ваша лична лозинка за да можете да се најавувате во секое време!

Дејности

ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ


 • Обезбедување и снабдување со чиста и здрава вода за пиење.
 • Редовно одржување на водоводниот и канализациониот систем.
 • Навремено отстранување на настанатите дефекти.
 • Надградба и реконструкција на водоводниот и канализациониот систем.
 • Прочистување на отпадните води во прочистителна станица.
 • КОМУНАЛНА ХИГИЕНА • Подигање на комуналниот отпад и негово транспортирање до депонија по претходно утврден распоред.
 • Одржување на градската чистота според програмата за Јавна чистота донесена од Советот на општината.
 • ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО • Одржување на постоечките и изградба на нови зелени површини според програмата за Паркови и зеленило донесена од Советот на општината.
 • ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ • Одржување на гробиштата кои се доделени на ЈП„Плаваја“.
 • Вршење на погребални услуги.
 • Информации од јавен карактер

  Одлука за информации од јавен карактер

  линк за преземање

  Ценовник на цени на услугите на ЈП„Плаваја“

  линк за преземање

  Финансов извештај за квартал I 2018 година

  линк за преземање

  Финансов извештај за квартал II 2018 година

  линк за преземање

  Финансов извештај за квартал III 2018 година

  линк за преземање

  Финансов извештај за 2018 година

  линк за преземање

  Завршна сметка за 2018 година

  линк за преземање

  ПЛАН ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ И ЧИСТЕЊЕ НА УЛИЦИ

  линк за преземање

  ДОГОВОР ЗА НИВО НА УСЛУГИ

  линк за преземање

  Финансов извештај за квартал I 2019 година

  линк за преземање

  ОРГАНОГРАМ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

  линк за преземање

  Финансов извештај за квартал II 2019 година

  линк за преземање
  ОДЛУКА ЗА ВИСИНА НА ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Радовиш
  линк за преземање

  Проекти и активности

  Тарифи на водни услуги

  Пријави состојба на водомер

  Почитувани корисници,

  Состојбата на Вашиот водомер со наведување на Вашите основни податоци (име и презиме и шифра) можете да ја пријавите на телефонскиот број на претпријатието 032-635-323.

  Истото може да го сторите со испраќање на електронска порака на електронските пошти: plavaja.radovis@gmail.com и vodomeri@plavaja.com.mk или со пополнување на контакт формата во делот за контакти како и со јавување преку телефон на Вашиот реонски Читач на водомери на следниве броеви:

  Реон 1: Методов Гордан 070-743-944

  Реон 2: Лазарев Вице 071-396-017

  Реон 3: Аврамов Борче 071-396-012

  Реон 4: Сандев Сенто 071-396-016

  Реон 5: Сандев Аце 071-396-014

  Реон 6: Јованов Ѓорге 071-396-015

  Реони 8 и 14: Ефремов Роберт 072-550-120

  Реони 9, 10 и 13: Ѓоргиев Бранко 071-396-013

  Реонот се наоѓа во левиот агол на сметката, додека Вашата шифра е испечатена на сметката пред Вашето корисничко име.

  СО ВНЕСУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНИТЕ ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ СОСТОЈБАТА НА ВОДОМЕРОТ МОЖЕТЕ ДА ЈА ПРИЈАВИТЕ И СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА КОНТАКНТ ФОРМАТА НА ЛИНКОТ:

  ПРИЈАВИ СОСТОЈБА НА ВОДОМЕР

  Барање за приклучок

  Почитувани корисници,

  На линкот подолу можете да го превземете Барањето за приклучок на водоводниот или канализациониот систем

  Превземеното барањето можете да го пополните електронски на Вашиот компјутер со избор на соодветни полиња. Во него е наведено за кој вид на барање кои документи се потребни. Пополнетото барање заедно со сите скенирани потребни документи треба да ги испратите преку електронска порака на електронските пошти plavaja.radovis@gmail.com или info@plavaja.com.mk

  После поднесувањето на барањето, истото ќе биде разгледано и во најкраток временски рок ќе бидете контактирани од службено лице од ЈП„Плаваја“ за утврдување на понатамошните постапки.

  Пријави кражба на вода

  Почитувани корисници,

  Додека некои наши корисници имаат нарушено водоснабдување, за други се поведени нотарски или извршителски акти заради неплатени сметки, крадците на вода ја користат водата бесплатно и тоа во неограничени количини!

  На линкот подолу можете потполно анонимно да ги пријавите сите сомнителни корисници, потенцијални крадци на вода кои неовластено ја користат водата без водомер и без да платат за искористените количини на вода, за разлика од Вас кои редовно добивате и плаќате сметки за секој литар потрошена вода.

  Со Вашата анонимна пријава ќе придонесете за рамноправност на сите корисници и пред се за заштеда на најголемото богатство: ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ!!!.

  ВЕ ЗАМОЛУВАМЕ И ВЕ ОХРАБРУВАМЕ ДА ГО ПРИЈАВИТЕ СЕКОЈ СОМНИТЕЛЕН КОРИСНИК ПОТЕНЦИЈАЛЕН КРАДЕЦ НА ВОДА со внесување на потребните податоци за полесно да го пронајдеме (име и презиме, адреса, сомнителната локација, чешма, вентил и слично) само во полето „Оставете анонимна порака“

  После Вашата пријава Комисија од претпријатието ќе излезе на лице место и ќе ги констатира Вашите наводи, а крадецот ќе ја добие заслужената законска казна.

  АНОНИМНО ПРИЈАВЕТЕ КРАЖБА НА ВОДА НА ЛИНКОТ:

  ПРИЈАВЕТЕ КРАЖБА НА ВОДА

  Е-услуги

  Систем за преглед и плаќање на Вашите сметки преку интернет.

  Контактирајте не...

  НАВЕДЕТИ ГИ СИТЕ ВАШИ ПРАШАЊА, ИДЕИ, ЖАЛБИ, ПОПЛАКИ, ЗАБЕЛЕШКИ И ПОФАЛБИ

  Адреса

  Ул. Св.Спасо Радовишки Бр.32, 2420 Радовиш

  Телефон

  032/635-323

  КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ СО ЕЛЕКТРОНСКА ПОРАКА (email)

  Испрати порака